55.1.

Předkládá: člen Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zpracoval: RNDr. Jitka Seitlová,
zastupitelka Olomouckého kraje


Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Různé – Vysílání ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje on-line

Usnesení č. UZ/2/63/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje on-line vysílání ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

 
3ukládá zajistit prověření technických, organizačních a finančních podmínek vysílání online

T: 27. 2. 2017

O: Mgr. Lucie Štěpánková, MBA, ředitelka
Důvodová zpráva: Materiál byl předložen v průběhu zasedání RNDr. Seitlovou.

Zastupitelstvo hlasovalo o formálně upraveném návrhu na usnesení, který byl před spuštěním hlasování zastupitelům promítán na plátno.

Důvodová zpráva vložena jako samostatná příloha ve formátu pdf.
Přílohy:
Vysílání ze zasedání ZOK on-line.pdf