54.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2017

Usnesení č. UZ/2/62/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Zásady pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2017 dle Přílohy č. 1 a Vzorovou žádost pro rok 2017 dle Přílohy č. 2a - b

 


Důvodová zpráva: 54. Individuální žádosti - důvodová zpráva.docx
Přílohy:
54. Příloha č. 1 Zásady pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu OK.docx
54. Příloha č. 2a Vzorová žádost.xlsx
54. Příloha č. 2b Vzorová žádost.docx