51.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Návrh na zřízení a personální obsazení Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční období 2016-2020

Usnesení č. UZ/2/59/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu

 
2zřizuje s účinností od 19. 12. 2016 Výbory Zastupitelstva Olomouckého kraje ve struktuře:
a) Finanční výbor,
b) Kontrolní výbor,
c) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
d) Výbor pro regionální rozvoj,
e) Výbor pro zdravotnictví,
f) Výbor pro rozvoj cestovního ruchu.

 
3zvolilo s účinností od 19. 12. 2016 předsedy a členy Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční období 2016-2020 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
4zvyšuje počet členů Zastupitelstva Olomouckého kraje uvolněných pro výkon funkce o jednoho, a to o předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to s účinností od 19. 12. 2016

 
5stanovuje počet uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje na devět s účinností od 19. 12. 2016
 
6ukládá vyhotovit předsedům a členům Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje dekret o zvolení

T: ihned

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 51.-Zrizeni a personalni slozeni vyboru-OTH-ZOK-19-12-2016-DZ.doc