43.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.,
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Svatava Špalková,
vedoucí Odboru kancelář ředitele

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Individuální žádosti v oblasti krizového řízení – Dodatek č. 1 ke smlouvě pro SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/2/53/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2016/03062/OKŘ/DSM
o poskytnutí dotace se SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje, IČ: 71164952, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění dodatku veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 43. DZ_ Ind žád. v obl. KŘ–Dod. č. 1 ke smlouvě pro HZS OK_ZOK 19-12-2016.doc
Přílohy:
43. Příloha č. 1_Ind žád. v obl. KŘ–Dod. č. 1 ke smlouvě pro HZS OK_ZOK 19-12-2016.doc
43. Příloha č. 2_ Ind žád. v obl. KŘ–Dod. č. 1 ke smlouvě pro HZS OK_ZOK 19-12-2016.doc