40.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.,
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/2/50/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Rada Olomouckého kraje


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací s příjemci

T: 24. 4. 2017

O: Rada Olomouckého kraje


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 40. _DZ_Program_obnovy_venkova_2017_vyhlaseni_OSR_ZOK_19_12_2016.docx