35.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák,
3. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

Usnesení č. UZ/2/45/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Dodatek č. 14 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, IČ: 00849081, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje Dodatek č. 12 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČ: 00849197, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
4schvaluje Dodatek č. 9 zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 00849103, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
5ukládá podepsat Dodatek č. 14 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, IČ: 00849081, dle bodu 2 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění Dodatku č. 14

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


6ukládá podepsat Dodatek č. 12 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČ: 00849197, dle bodu 3 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění Dodatku č. 12

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


7ukládá podepsat Dodatek č. 9 zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 00849103, dle bodu 4 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění Dodatku č. 9

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 35.-Dodatky zřizovacích listin v oblasti zdravotnictví -OZ-DZ-ZOK 19 12 2016 (3).doc
Přílohy:
35.-P1 Dodatek č. 14 OLÚ Paseka.docx
35.-P2 Dodatek č. 12 DC Ostrůvek.docx
35.-P3 Dodatek č. 9 ZZS OK.docx