34.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.
hejtman

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/2/44/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
v sociální oblasti dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 – 27 důvodové zprávy


 
3ukládá podepsat dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 34. - Dodatky zřizovacích listin PO v oblasti sociální_OSV-ZOK-19-12-2016.docx
Přílohy:
34. - Příloha č. 01-Dodatek č. 13 k ZL PO Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb.docx
34. - Příloha č. 02-Dodatek č. 8 k ZL PO Domov Sněženka Jeseník.docx
34. - Příloha č. 03-Dodatek č.6 k ZL PO Domov pro seniory Jesenec.docx
34. - Příloha č. 04-Dodatek č.11 k ZL PO Vincentinum-poskytovatel sociálních služeb Šternberk.docx
34. - Příloha č. 05-Dodatek č. 7 k ZL PO Domov Štíty-Jedlí.docx
34. - Příloha č. 06-Dodatek č. 7 k ZL PO Domov pro seniory Tovačov.doc
34. - Příloha č. 07-Dodatek č. 5 k ZL PO Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané.doc
34. - Příloha č. 08-Dodatek č. 7 k ZL PO Domov seniorů POHODA Chválkovice.docx
34. - Příloha č. 09-Dodatek č. 8 k ZL PO Domov pro seniory Javorník.docx
34. - Příloha č. 10-Dodatek č. 9 k ZL PO Středisko pečovatelské služby Jeseník.docx
34. - Příloha č. 11-Dodatek č. 8 k ZL PO Domov pro seniory Červenka.docx
34. - Příloha č. 12-Dodatek č. 9 k ZL PO Domov Hrubá Voda.docx
34. - Příloha č. 13-Dodatek č. 9 k ZL PO Sociální služby pro seniory Olomouc.docx
34. - Příloha č. 14-Dodatek č. 9 k ZL PO Klíč – centrum sociálních služeb.docx
34. - Příloha č. 15-Dodatek č.15 k ZL PO Středisko sociální prevence Olomouc.docx
34. - Příloha č. 16-Dodatek č. 8 k ZL PO Sociální služby pro seniory Šumperk.docx
34. - Příloha č. 17-Dodatek č. 6 k ZL PO Sociální služby Libina.docx
34. - Příloha č. 18-Dodatek č. 9 k ZL PO Domov u Třebůvky Loštice.docx
34. - Příloha č. 19-Dodatek č. 6 k ZL PO Domov Paprsek Olšany.docx
34. - Příloha č. 20-Dodatek č. 5 k ZL PO Domov seniorů Prostějov.docx
34. - Příloha č. 21-Dodatek č. 7 k ZL PO Domov Na Zámku.docx
34. - Příloha č. 22-Dodatek č. 9 k ZL PO Centrum sociálních služeb Prostějov.docx
34. - Příloha č. 23-Dodatek č. 7 k ZL PO Domov pro seniory Radkova Lhota.docx
34. - Příloha č. 24-Dodatek č. 4 k ZL PO Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova.docx
34. - Příloha č. 25-Dodatek č. 10 k ZL PO Domov Větrný mlýn Skalička.docx
34. - Příloha č. 26-Dodatek č. 8 k ZL PO Centrum Dominika Kokory.docx
34. - Příloha č. 27-Dodatek č. 8 k ZL PO Domov Na zámečku Rokytnice.docx