33.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.
hejtman

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v sociální oblasti

Usnesení č. UZ/2/43/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje dodatky č. 1 k pověření příspěvkových organizací Olomouckého kraje v sociální oblasti poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu pro rok 2016, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatky č. 1 k pověření příspěvkových organizací Olomouckého kraje v sociální oblasti poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu pro rok 2016, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje


4schvaluje vzorové pověření poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
5pověřuje organizace poskytující sociální služby zařazené v Síti sociálních služeb Olomouckého kraje poskytováním služby obecného hospodářského zájmu

 
6ukládá vyhotovit pověření dle bodu 4 a 5 usnesení

T: 27. 2. 2017

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje


7ukládá podepsat pověření dle bodu 6 usnesení

O: MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 33. Pověření poskytováním SOHZ v sociální oblasti-OSV-ZOK-19-12-2016.docx
Přílohy:
33. Příloha č.1-Dodatky č.1 k pověření POOK v soc. obl. poskytováním SOHZ.docx
33. Příloha č.2-Vzorové pověření org.poskyt.SS zařaz.v Síti SS OK poskyt.SOHZ na r.2017-2020.docx