32.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2017

Usnesení č. UZ/2/42/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2017 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
 


Důvodová zpráva: 32. - Síť sociálních služeb OK na rok 2017_ZOK_19.12.2016.docx
Přílohy:
32. - Příloha č.1 - Síť sociálních služeb OK na rok 2017.xlsx