30.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Nominace zástupce Olomouckého kraje ve spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s."

Usnesení č. UZ/2/40/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2ruší nominaci Ing. Michala Symerského, jako zástupce Olomouckého kraje ve spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“, se zdůvodněním dle důvodové zprávy

 
3nominuje Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana, jako zástupce Olomouckého kraje ve spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." se zdůvodněním dle důvodové zprávy

 
4neuplatňuje vyhrazení pravomoci o budoucím rozhodování o nominaci zástupce Olomouckého kraje ve spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s."
a zrušení nominace dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 30. - Nominace zástupce OK ve spolku Odpady OK-OŽPZ-Z-19-12-2016.docx