28.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Ing. Andrea Štouračová
vedoucí oddělení krajského vzdělávání, sportu a dotací

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Racionalizace školských příspěvkových organizací

Usnesení č. UZ/2/38/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje sloučení Školní jídelny Olomouc – Hejčín, příspěvkové organizace a Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, s účinností
od 1. 1. 2017, převedení všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3schvaluje text Dodatku č. 11 ke zřizovací listině Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 28.-DZ-Racionalizace školských příspěvkových organizací-OŠSK-Z19-12-2016.docx
Přílohy:
28.-Příloha č.1-Racionalizace školských příspěvkových organizací-OŠSK-Z19-12-2016.docx
28.-Příloha č.2-Racionalizace školských příspěvkových organizací-OŠSK-Z19-12-2016.docx