22.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2017

Usnesení č. UZ/2/31/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven
v Olomouckém kraji příjemcům a ve výši dle důvodové zprávy


 
3schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci a ve výši dle bodu 2 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 22.-DZ-Zaj. a financování regionál fcí knihoven v OK 2017-OŠSK-Z19-12-2016.docx