21.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Prostějov olympijský, z. s. – nominace zástupce Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/2/30/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2nominuje Ladislava Hynka, náměstka hejtmana, jako zástupce Olomouckého kraje, za člena kontrolního výboru spolku Prostějov olympijský, z. s. dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 21.-Prostějov olympijský z.s.-nominace-OŠSK-Z19-12-2016.doc