16.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Jaroslav Tomík
ředitel KIDSOK, p.o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2017 v Olomouckém kraji

Usnesení č. UZ/2/21/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě dle bodu 2 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravců zajišťujících dopravní obslužnost území kraje dle bodu 4 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 16-linková doprava-KIDSOK-Z-19-12-16.docx