15.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Jaroslav Tomík
ředitel KIDSOK, p.o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Mezikrajská Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na území Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/2/20/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje text Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje mezi Olomouckým krajem
a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
IČ: 70888337, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje mezi Olomouckým krajem
a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
IČ: 70888337, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

O: ředitel p. o. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 15-Mezikrajská smlouva JMK-KIDSOK-Z-19-12-16.docx