14.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Zlaté Hory

Usnesení č. UZ/2/19/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu

 
2schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Zlaté Hory, se sídlem nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory, IČ: 00296481, DIČ: CZ00296481 dle důvodové zprávy
 
3ukládá podepsat dodatek dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 14-Dodatek č. 2 - Zlaté Hory-ODSH-Z-19-12-2016.docx