13.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti dopravy

Usnesení č. UZ/2/18/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti dopravy dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatky dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 13 - dodatky ZL SSOK a KIDSOK-ODSH-Z-19-12-2016.docx