9.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Žádost města Mohelnice o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

Usnesení č. UZ/2/14/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2nevyhovuje žádosti města Mohelnice dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 9-dodatek č. 1 ke smlouvě-Mohelnice-ODSH-Z-19-12-2016.docx