8.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace městu Uničov, obci Šumvald a obci Újezd

Usnesení č. UZ/2/13/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Uničov, se sídlem Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov, IČ: 00299634, DIČ: CZ00299634 dle upravené Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
3schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Šumvald, se sídlem Šumvald 17, 783 85 Šumvald, IČ: 00299537 dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
4schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Újezd, se sídlem Újezd 83, 783 96 Újezd, IČ: 00299618 dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy
 
5ukládá podepsat dodatky dle bodu 2, 3 a 4 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 8-dodatky ke smlouvám-Uničov, Šumvald, Újezd-ODSH-Z-19-12-2016.docx