7.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/2/12/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2stanovuje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. q) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu:
a) neuvolněným členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, kteří jsou členy Rady Olomouckého kraje, v maximální možné výši odměn za výkon funkce uvedené v platném nařízení vlády a dle důvodové zprávy,
b) neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy Zastupitelstva Olomouckého kraje a nevykonávají další souběžnou funkci v orgánech Zastupitelstva nebo Rady Olomouckého kraje, v maximální možné výši odměn za výkon funkce uvedené v platném nařízení vlády a dle důvodové zprávy,
c) rozhodným okamžikem pro vyplácení odměny za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Olomouckého kraje dle písm. a) a b),
je 8. 11. 2016; v případě pozdějšího vzniku funkce den příslušného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dle důvodové zprávy.

 


Důvodová zpráva: 7. odměny za vykon funkce neuvolnenym zastupitelum.doc