5.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová,
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/2/9/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí a) důvodovou zprávu
b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 5.3. - dotace obcím ze SR - OE - Z 19. 12. 2016.doc
Přílohy:
5.3. - dotace obcím ze SR - Příloha č. 1 - OE - Z 19. 12. 2016.xlsx
5.3. - dotace obcím ze SR - Příloha č. 2 - OE - Z 19. 12. 2016.xlsx