5.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2016

Usnesení č. UZ/2/8/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 10. 2016

 


Důvodová zpráva: 5.2. - Plnění rozpočtu k 31. 10. 2016 - OE ZOK 19-12-2016.docx
Přílohy:
5.2. - Plnění rozpočtu k 31. 10. 2016 - OE ZOK 19-12-2016.xlsx