5.1.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny – DODATEK

Usnesení č. UZ/2/6/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1


 
2schvaluje rozpočtovou změnu v Příloze č. 2

 


Důvodová zpráva: 5.1.1. - Rozpočtové změny 2016 - OE Z 19.12.2016 DODATEK.docx
Přílohy:
5.1.1.- Rozpočtové změny 2016 - OE Z 19.12.2016 DODATEK.xlsx