3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/2/3/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

 


Důvodová zpráva: 03-Zpráva o činnosti ROK-DZ-ZOK 19-12-16.docx
Přílohy:
03-Příloha č.01-USNESENÍ 1. ROK 14-11-16_str.2-5.docx
03-Příloha č.02-USNESENÍ 2. ROK 28-11-16.docx
03-Příloha č.03-USNESENÍ 3. ROK 05-12-16.docx