2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/2/2/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 28. 11. 2016
 
2souhlasí se změnou odpovědnosti u usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje:
- č. UZ/18/14/2015, body 4 a 6, ze dne 18. 12. 2015,
- č. UZ/20/29/2016, bod 3, ze dne 11. 3. 2016,
dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje.docx