70.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Mgr. Jaroslav Tomík, MBA
ředitel KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Plnění objednávky regionální železniční dopravy v roce 2019

Usnesení č. UZ/8/85/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje postup dle důvodové zprávy

 
3ukládá zpracovat zadávací dokumentaci týkající se přímého zadání v motorové trakci na regionálních tratích v severní části Olomouckého kraje

T: 26. 2. 2018

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 70-plnění objednávky RŽD v roce 2019-KIDSOK-Z-18.12.17.doc