68.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Personální záležitosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/8/83/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2odvolalo MUDr. Zbyňka Habrnala z funkce člena Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje k datu 18. 12. 2017, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

 
3zvolilo paní Evu Moudrou členkou Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 19. 12. 2017

 
4ukládá vyhotovit nové člence Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje dekret o zvolení

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 68.-personální záležitosti výboru pro zdravotnictví-OKH-ZOK 18-12-2017-DZ.doc