67.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2018

Usnesení č. UZ/8/82/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2018 a Vzorovou žádost pro rok 2018

 


Důvodová zpráva: 67. Individuální žádosti - důvodová zpráva.docx
Přílohy:
67. Individuální žádosti - Příloha 01 (Zásady-podmínky 2018).docx
67. Individuální žádosti - Příloha 02 (Vzorová žádost).xlsx