60.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci

Usnesení č. UZ/8/75/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2zvolilo Mgr. Pavlu Kubíčkovou
Ing. Pravoslava Kučeru
přísedícími Krajského soudu Ostrava, pobočky v Olomouci

 
3ukládá zaslat Krajskému soudu v Ostravě výpis tohoto usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje o volbě přísedících spolu s podkladovými materiály ke zvoleným přísedícím

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 60.-prisedici soudu-OKH-Z-18-12-2017-DZ.doc