56.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí Odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dotační program Olomouckého kraje Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/8/71/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018, dle důvodové zprávy a příloh č. 1–5 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


4ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním programu Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 23. 4. 2018

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


5zmocňuje Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků v dotačním programu Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 do individuálních dotací v oblasti krizového řízení
 


Důvodová zpráva: 56. DZ_DP Dotace na čin.,akce a proj.hasičů-vyhláš._OKH_Z18-12-17.docx
Přílohy:
56. Př. 1_Pravidla SDH 2018_OKH_Z18_12_17.docx
56. Př. 2_Vzorová žádost SDH 2018_OKH_Z18_12_17.xlsx
56. Př. 3_Vzor. sml. na akci nepodnikajícím FO_OKH_Z18-12-17.docx
56. Př. 4_Vzor. sml. na akci právnickým osobám_OKH_Z18-12-17.docx
56. Př. 5_Vzor. sml. na celoroční činnost právnickým osobám_OKH_Z18-12-17.docx