54.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys Dis., náměstek hejtmana,

Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování

Usnesení č. UZ/8/69/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje realizaci a financování projektů, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy v případě získání dotace
 


Důvodová zpráva: 54. -Projekty spolufinancované z EF a NF OSR-Z18-12-2017.doc
Přílohy:
54. -Přiloha č. 1-Podané žádosti a realizované projekty OSR-Z18-12-2017.xlsx