53.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Účast Olomouckého kraje v projektu České televize Srdce regionu

Usnesení č. UZ/8/68/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje zapojení Olomouckého kraje do projektu České televize Srdce regionu dle důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření dohody o spolupráci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat dohodu o spolupráci dle bodu 3 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 53_DZ_Účast Olomouckého kraje v projektu ČT Srdce regionu_OSR_ZOK_18. 12. 2017.docx