52.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/8/67/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 pro rok 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 23. 4. 2018

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 52._DZ_Program_obnovy_venkova_Olomouckého _kraje_2018-vyhlášení_OSR_ZOK _18_12_2017.docx