49.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák
3. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

Usnesení č. UZ/8/64/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje dodatek č. 13 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČ: 00849197, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatek č. 13 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČ: 00849197, dle bodu 2 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění dodatku č. 13

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


4schvaluje dodatek č. 15 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, IČ: 00849081, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
5ukládá podepsat dodatek č. 15 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, IČ: 00849081, dle bodu 4 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění dodatku č. 15

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


6schvaluje dodatek č. 10 zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 00849103, dle Přílohy
č. 3 důvodové zprávy


 
7ukládá podepsat dodatek č. 10 zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 00849103, dle bodu 6 usnesení, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění dodatku č. 10

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 49.-Dodatky zřizovacích listin v oblasti zdravotnictví -OZ-DZ-ZOK 18 12 2017 (3) (003).doc
Přílohy:
49.-P1 Dodatek č. 13 DC Ostrůvek.docx
49.-P2 Dodatek č. 15 OLÚ Paseka.docx
49.-P3 Dodatek č. 10 ZZS OK.docx