46.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman
Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018

Usnesení č. UZ/8/61/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3pověřuje organizaci Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat pověření dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 46. Síť sociálních služeb na rok 2018 OK 18-12-2017-OSV.docx
Přílohy:
46. Příloha č. 1 Síť 2018 18-12-2017-OSV.xlsx
46. Příloha č. 2 Pověření 18-12-2017-OSV.docx