45.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních
věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/8/60/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti dle důvodové zprávy a příloh č. 1–4 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 45.-Dodatky zřizovacích listin PO v oblasti sociální_OSV-ZOK-18-12-2017.docx
Přílohy:
45.-Příloha č. 1-Dodatek č.14 k ZL PO Vincentinum-poskytovatel sociálních služeb Šternberk.docx
45.-Příloha č. 2-Dodatek č. 8 k ZL PO Domov Štíty-Jedlí.docx
45.-Příloha č. 3-Dodatek č. 10 k ZL PO Domov Hrubá Voda.docx
45.-Příloha č. 4-Dodatek č. 10 k ZL PO Klíč – centrum sociálních služeb.docx