35.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr. Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/8/51/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2018 dle důvodové zprávy a příloh č. 1–6 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2018

T: ihned

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci nad 200 000 Kč na konkrétní účel v dotačním programu Program podpory stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2018 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci

T: 23. 4. 2018

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


5zmocňuje Radu Olomouckého kraje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 35.-DZ-Program na podporu stálých souborů v OK v r. 2018-OSKPP-Z18-12-2017.doc
Přílohy:
35.-Příloha č.01-Pravidla DP Program na podporu stálých pr. soub.-OSKPP-Z18-12-2017.docx
35.-Příloha č.02-Vzor žádosti pro poskytnutí dotace z rozpočtu-OSKPP-Z18-12-2017.xlsx
35.-Příloha č.03-Vzor sml pro právnické osoby-akce-OSKPP-Z18-12-2017.docx
35.-Příloha č.04-Vzor sml pro právnické osoby-činnost-OSKPP-Z18-12-2017.docx
35.-Příloha č.05-Vzor sml pro příspěvkové organizace-akce-OSKKP-Z18-12-2017.docx
35.-Příloha č.06-Vzor sml pro příspěvkové organizace-činnost-OSKPP-Z18-12-2017.docx