24.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/8/40/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 dle důvodové zprávy a příloh č. 1–3 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 ke schválení Radě Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 23. 4. 2018

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 24.-DZ-studijní-stipendium-OŠM-ZOK-18-12-2017.docx
Přílohy:
24.-Příloha č.1-Pravidla DP-Studijní stipendium 2018-OŠM-ZOK-18-12-2017.docx
24.-Příloha č.2-Žádost pro rok 2018-studijní-stipendium-OŠM-ZOK-18-12-2017.xlsx
24.-Příloha č.3-Smlouva o poskytnutí dotace-studijní-stipendium-OŠM-ZOK-18-12-2017.docx