23.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/8/39/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 dle důvodové zprávy a příloh č. 1–3 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 26. 2. 2018

O: Rada Olomouckého kraje


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 23.-DZ-Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v OK v r. 2018-OŠM-Z18-12-2017.docx
Přílohy:
23.-Příloha č.1-Pravidla DP-Podpora vzdělávání na VŠ v OK v r. 2018-OŠM-Z18-12-2017.docx
23.-Příloha č.2-Vzor žádosti-Podpora vzdělávání na VŠ v OK v r. 2018-OŠM-Z18-12-2017.xlsx
23.-Příloha č.3-vzor veřejnop. sml.-Podpora vzdělávání na VŠ v OK v r. 2018-OŠM-Z18-12-2017.docx