22.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Usnesení č. UZ/8/38/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle příloh č. 1–25 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 22.-DZ-Dodatky zřizovacích listin školských PO-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
Přílohy:
22.-Příloha č.01-SOŠ Prostějov-Huserl-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.02-Lesnická-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.03-SS mohelnice-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.04-Osmek-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.05-VOŠ a SPŠ Gen. Krátkého-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.06-SPŠ strojnická-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.07-technická a řelezniční-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.08-Lipník nad Bečvou-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.09-GJW-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.10-Malá Dlážka-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.11-Litovel-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.12-OU Křenovice-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.13-SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.14-SŠ technická a obchodní-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.15-Logopedická-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.16-SŠ,ZŠ,MŠ a DD Zábřeh-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.17-Slovan-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.18-G. Svatopluka Čecha-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.19-SŠ designu a mody-OŠM-ZOK-18-12-17.docx
22.-Příloha č.20-SPŠ Hranice-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.21-GJB a Spš Přerov-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.22-SPŠ elektrotechnická Mohelnice-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.23-SŠ gastronomie a farmářství Jeseník-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.24-ZUŠ, Mohelnice, Nám. Svobody 15-OŠM-ZOK-18-12-17.doc
22.-Příloha č.25-DDM Olomouc-OŠM-ZOK-18-12-17.doc