21.6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/8/37/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. odnětí pozemků parc. č. 194/1 zast. pl. o výměře 2 662 m2, jehož součástí je stavba Žádlovice, č. p. 9, zem. stav., parc. č. 197 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 261/2 lesní pozemek o výměře 307 m2, parc. č. 261/3 lesní pozemek o výměře 1 021 m2, parc. č. 261/8 lesní pozemek o výměře 133 m2, parc. č. 261/9 lesní pozemek o výměře 25 m2, parc. č. 262/1 ost. pl. o výměře 710 m2, parc. č. 262/4 ost. pl. o výměře 679 m2, parc. č. 262/6 ost. pl. o výměře 155 m2, parc. č. 262/7 ost. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 263 ost. pl. o výměře 1 055 m2, parc. č. 264/1 ost. pl. o výměře 12 347 m2, parc. č. 265/1 trvalý travní porost o výměře 32 309 m2, parc. č. 266 ost. pl. o výměře 669 m2, parc. č. 267 ost. pl. o výměře 650 m2, parc. č. 268/1 ost. pl. o výměře 739 m2, parc. č. 269 ost. pl. o výměře 13 989 m2, parc. č. 271 vodní plocha o výměře 1 745 m2, parc. č. 272 ost. pl. o výměře 25 811 m2, parc. č. 273/1 ost. pl. o výměře 656 m2, parc. č. 274/2 vodní plocha o výměře 1 072 m2, parc. č. 276/1 lesní pozemek o výměře 543 m2, parc. č. 276/2 lesní pozemek o výměře 331 m2, parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře 4 792 m2 a parc. č. 279/1 ost. pl. o výměře 1 564 m2, vše v k.ú. Žádlovice, obec Loštice, vše z hospodaření Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, IČ: 00801205, a to k 30. 12. 2017
2.2. svěření pozemků parc. č. 194/1 zast. pl. o výměře 2 662 m2, jehož součástí je stavba Žádlovice, č. p. 9, zem. stav., parc. č. 197 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 261/2 lesní pozemek o výměře 307 m2, parc. č. 261/3 lesní pozemek o výměře 1 021 m2, parc. č. 261/8 lesní pozemek o výměře 133 m2, parc. č. 261/9 lesní pozemek o výměře 25 m2, parc. č. 262/1 ost. pl. o výměře 710 m2, parc. č. 262/4 ost. pl. o výměře 679 m2, parc. č. 262/6 ost. pl. o výměře 155 m2, parc. č. 262/7 ost. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 263 ost. pl. o výměře 1 055 m2, parc. č. 264/1 ost. pl. o výměře 12 347 m2, parc. č. 265/1 trvalý travní porost o výměře 32 309 m2, parc. č. 266 ost. pl. o výměře 669 m2, parc. č. 267 ost. pl. o výměře 650 m2, parc. č. 268/1 ost. pl. o výměře 739 m2, parc. č. 269 ost. pl. o výměře 13 989 m2, parc. č. 271 vodní plocha o výměře 1 745 m2, parc. č. 272 ost. pl. o výměře 25 811 m2, parc. č. 273/1 ost. pl. o výměře 656 m2, parc. č. 274/2 vodní plocha o výměře 1 072 m2, parc. č. 276/1 lesní pozemek o výměře 543 m2, parc. č. 276/2 lesní pozemek o výměře 331 m2, parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře 4 792 m2 a parc. č. 279/1 ost. pl. o výměře 1 564 m2, vše v k.ú. Žádlovice, obec Loštice, vše do hospodaření Střední školy sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, IČ: 00409014, a to od 31. 12. 2017
2.3. odejmutí části pozemku parc. č. 1906/1 ost. pl. o výměře 14 m2, dle geometrického plánu č. 4697-335/2016 ze dne 6. 1. 2017 pozemek parc. č. st. 6156 zast. pl. o výměře 14 m2 v katastrálním území a obci Hranice, z hospodaření Střední průmyslové školy Hranice, IČ: 00842893, a to k 31. 12. 2017
2.4. svěření části pozemku parc. č. 1906/1 ost. pl. o výměře 14 m2 se stavbou skladu nové kotelny (přístavbou budovy č.p. 625), dle geometrického plánu č. 4697-335/2016 ze dne 6. 1. 2017 pozemek parc. č. st. 6156 zast. pl. o výměře 14 m2, na kterém se nachází přístavba stavby občanského vybavení č.p. 625, vše v katastrálním území a obci Hranice do hospodaření Střední lesnické školy Hranice, IČ: 61986038, a to od 1. 1. 2018

 


Důvodová zpráva: 21.6.-majetkoprávní záležitosti-užívání nemovitého majetku-OMPSČ-Z18-12-17.doc
Přílohy:
21.6.-majetkoprávní záležitosti-užívání nemovitého majetku-OMPSČ-Z18-12-17-snímky.pdf