19.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Mgr. Jaroslav Tomík, MBA
ředitel KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Smlouva o úhradě kompenzace se statutárním městem Přerov

Usnesení č. UZ/8/27/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území statutárního města Přerova, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení

O: ředitel p. o. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 19.-smlouva o úhradě kompenzace se statutárním městem Přerov-KIDSOK-Z-18.12.17.doc