14.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Mgr. Jaroslav Tomík, MBA
ředitel KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2018 v Olomouckém kraji

Usnesení č. UZ/8/22/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje rozsah dopravní obslužnosti v drážní osobní regionální dopravě na rok 2018, dle bodu 4 důvodové zprávy, a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti území kraje, dle bodu 5 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 14-drážní doprava 2018-KIDSOK-Z-18.12.17.doc