13.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Smlouva o poskytnutí individuální dotace městu Mohelnice

Usnesení č. UZ/8/21/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje své usnesení č. UZ/5/13/2017 ze dne 19. 6. 2017, bod 2, 3 a 4

 
3nevyhovuje žádosti města Mohelnice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 438 988 Kč s odůvodněním dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 13-individuální žádost v oblasti dopravy-Mohelnice-Z-18-12-2017.docx