7.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2019–2020

Usnesení č. UZ/8/15/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2019–2020

 


Důvodová zpráva: 7. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2019-2020 - DZ ZOK 18.12.2017.doc
Přílohy:
7. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2019-2020 - Příloha č 01 (výhled).xlsx
7. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2019-2020 - Příloha č 02 (Přehledy úvěrů k 31 12 2017).xlsx
7. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2019-2020 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).xlsx
7. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2019-2020 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).xlsx