5.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2017

Usnesení č. UZ/8/13/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 10. 2017

 
2schvaluje opravu technické chyby dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 5.4. - Plnění rozpočtu k 31. 10. 2017 - OE ZOK 18. 12. 2017.docx
Přílohy:
5.4. - Plnění rozpočtu k 31. 10. 2017 - OE ZOK 18. 12. 2017.xlsx