5.3.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová,
vedoucí odboru ekonomického

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK

Usnesení č. UZ/8/12/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 5.3.1. - dotace obcím ze SR - DODATEK - OE - Z 18. 12. 2017.doc