5.2.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK č. 2

Usnesení č. UZ/8/10/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1

 
2schvaluje rozpočtovou změnu v Příloze č. 2

 
3zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění všech rozpočtových změn, týkajících se rozpočtu Olomouckého kraje v období do 31. 12. 2017

 


Důvodová zpráva: 5.2.2.- Rozpočtové změny 2017 - OE Z 18.12.2017 DODATEK 2.docx
Přílohy:
5.2.2.- Rozpočtové změny 2017 - OE Z 18.12.2017 DODATEK 2.xlsx