5.1.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK

Usnesení č. UZ/8/7/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 


Důvodová zpráva: 5.1.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - čerpání úvěru - DZ - ZOK 18.12.2017 - DODATEK.docx
Přílohy:
5.1.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - příloha č. 1 - žádost o čerpání úvěru.docx
5.1.1. - Rozpočet Olomouckého kreje 2017 - příloha č. 2 - přehled čerpání revolvingového úvěru.xlsx