4.1.

Předkládá: předseda výboru zastupitelstva
Zpracoval: Bc. Jiří Vogel, předseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 18. 12. 2017

Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro regionální rozvoj

Usnesení č. UZ/8/5/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zápis z 5. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 8. 11. 2017

 


Důvodová zpráva: 4.1 - DZ Zápis ze zasedání výboru ZOK 18-09-2017.docx
Přílohy:
4.1 - Příloha č. 01 V-RR zápis č. 5 - 2017.docx
4.1 - Příloha č. 02 V-RR usnesení č. 5 - 2017.doc